Houtwiel, moeras en Rietland in tegenlicht

Houtwiel

Een foto van het Houtwiel gemaakt in april 2014. De naam Houtwiel is afkomstig van een poeltje dat aan de noordzijde van het gebied ligt. Sinds het een natuurreservaat is geworden is de naam van de poel overgegaan op het gebied. Het gebied maakte vroeger deel uit van de uitgestrekte moerassen van zuidelijke deel van het Būtenfjild. In de omgeving is ook turf gegraven maar daar is niet veel meer van te zien, petgaten zijn dichtgegroeid. Na de ontginning en ruilverkaveling van de 20e eeuw bleven enkele stukjes van het moeras over, het Houtwiel is daar één van. Het karakter van het gebied is door een ander maaibeleid veranderd van drassig hooiland naar laagveenmoeras met Riet.

Keywords: Būtenfjild, Būtefjild, Buitenveld, Houtwiel, Natuurgebied, Reservaat, Staatsbosbeheer, Falom, NNN, EHS, Tegenlicht, Riet, Wilgen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen