Falomster Leijen

In de Zwagermieden en het Būtenfjild ligggen natuurgebieden die belangrijk zijn voor het Natuurnetwerk Nederland. Om beide gebieden te verbinden is deze kunstmatige slenk gegraven. De slenk heeft een fexibel peilbeheer dat beter is voor de natuur, het peil in de ernaast liggende Valomstervaart wordt stabiel gehouden en is lager vanwege de bebouwing langs de vaart. Achterin zie je de brede faunapassage waar de N356 (Centrale As) het dalvormige gebied kruist.

Keywords: Būtenfjild, Būtefjild, Buitenveld, Falomster Leijen, Verbindingszone, Zwagermieden, Slenk, Natte, Natuur, NNN, Ecoduct, N356, Centrale As

Fryslansite ©Hendrik van Kampen