Burum, Herestraat

Burum, Herestraat

Langs de Herestraat, de noord-zuid verbinding die door Burum loopt, heeft zich de bebouwing van het dorp geconcentreerd. Het terpdorp heeft daardoor het karakter van een streekdorp gekregen.

Keywords: Terpdorp, Burum, Herestraat, Verbindingsweg, Noord, Zuid, Bebouwing, Lintvorming, Streekdorp

Fryslansite ©Hendrik van Kampen