Broeksterw‚ld, Patrimoniumwei

Broeksterw‚ld, Patrimoniumwei

In het zuidelijke dorpsgebied van Akkerwoude is Broeksterw‚ld ontstaan. Hier lag een hoogveen dat op de Schotanuskaart van 1718 wordt aangegeven met "de Broek". Na het afgraven van het veen bleven de veenarbeiders in het zuidelijke deel van de Broek wonen in verspreid liggende plaggenhutten. Na invoering van de woningwet in 1901 werden aan de Patrimoniumwei, Broekpollen en Willemstrjitte, tussen 1917 en 1920, arbeidershuisjes gebouwd in opdracht van woningstichting Patrimonium. De buurtschap groeide en zuidwestelijk van genoemde wegen ontstond een dorpskern met school en kerk. De huisjes aan de Patrimoniumwei zijn geprivatiseerd en verbouwd tot ware paleisjes. In 1964 is Broeksterw‚ld een zelfstandig dorp geworden.

Keywords: Dantumadeel, Dokkumer, W‚lden, Broeksterw‚ld, Hoogveen, Turf, Veenarbeiders, Patrimoniumwei, Woningwetwoning, Verbouwd

Fryslansite ©Hendrik van Kampen