PijlNaar de thumbnails

Elzenbroekbos met Pluimzegge

Broekbos

Het veen in de lage gebieden van Fryslân is onder invloed van grondwater gevormd. Het bestaat voornamelijk uit resten van Riet, Zeggen en Moerasbos. Op de foto zie je een Elzenbroekbos in de Alde Feanen, het geeft een indruk van het landschap van laag Fryslân voor de ontginningen.

Keywords: Moerasbos, Broekbos, Elzenbroekbos, Laagveen, Riet, Zeggen, Pluimzegge, Oeverzegge, Els, Vuilboom

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen