PijlNaar de thumbnails

Kerk van Britsum achter een speelveldje

Britsum

Britsum ligt met de dorpen Jelsum en Koarnjum op een grote kwelderwal. De kwelderwal loopt vanaf Ljouwert tot Stiens langs de Middelzee, dan vanaf Hallum langs de Waddenzee, via Marrum, Ferwert, Blije tot aan Holwert. Britsum, Koarnjum en Jelsum werken veel samen. In de omgeving lagen veel staten en stinzen. Uitgezonderd Dekemastate bij Jelsum zijn die allemaal afgebroken. Bij Koarnjum ligt nog de tuin van Martenastate. De state is afgebroken en 1899 herbouwd door W.C. de Groot.

Keywords: Britsum, Terpdorpen, Johanneskerk, Speelveld

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen