Kerk van Britsum achter een speelveldje

Britsum

Britsum ligt evenals de dorpen Jelsum en Koarnjum op de grote kwelderwal rond Oostergo. De drie dorpen werken veel samen. In de omgeving lagen veel staten en stinzen. Uitgezonderd Dekemastate bij Jelsum zijn die allemaal afgebroken. Bij Koarnjum ligt nog de tuin van Martenastate. De state is afgebroken en 1899 herbouwd door W.C. de Groot. (zie onderaan de pagina van Oostergo). De kerk van Britsum ziet er van buiten modern uit maar heeft een Middeleeuws interieur met fresco's.

Keywords: Britsum, Terpdorpen, Johanneskerk, Speelveld

Fryslansite ©Hendrik van Kampen