Heiderestant bij Bakkefean

Heiderestant bij Bakkefean

In 1850 lagen er rond het brongebied van de Boorne, ten zuidoosten van Drachten, nog uitgestrekte heidelandschappen. Deze werden in de loop van de tijd grootschalig en planmatig ontgonnen door werklozen in werkverschaffingsprojecten. Zeker tot in 1950 was men hiermee nog bezig. Op oude kaarten is te zien dat daarnaa de ontginningen zijn stilgevallen (Topotijdrijs.nl). Dit heeft twee oorzaken: Aan de ene kant liepen door de toenemde kritiek de werkverschaffingsprojecten ten einde. Daarnaast zorgde meer welvaart en vrije tijd voor de opkomst van recreatie en toerisme. Er ontstond meer waardering voor natuurlijke landschappen. Vanaf de jaren 60 werd het ontginnen beperkt en werd meer ingezet op behoud.

Keywords: Bakkeveen, Heide, it Fryske Gea, it Mandefljild, Natura 2000, Ochtend, Nevel, Herfst

Fryslansite ©Hendrik van Kampen