Heideontginning in het brongebied van de Boorne bij Bakkefean

Heideontginning in het brongebied van de Boorne bij Bakkefean

Op deze foto het ontgonnen heidelandschap bij Bakkefean. De brede rechte sloot die we van ons af zien lopen is het restant van het riviertje de Boorne. Bij de herinrichting van het landschap is hij volledig rechtgetrokken. Het land is verdeeld in vierkante blokvormige percelen, er is hier geen strokenverkaveling zoals bij de oude middeleeuwse ontginningen. Het waterpeil wordt beheerd met behulp van stuwen.

Keywords: Heideontginning, Brongebied, Boorne, Koningsdiep, Aldjip, Ouddiep, Blokverkaveling, Landbouw, Landinrichting

Fryslansite ©Hendrik van Kampen