Boezemland bij Terherne

Boezemland bij Terherne

Boezemland is buitendijks land dat nooit is ingepolderd. Als het water in de meren en vaarten stijgt kan het vrij over het land stromen. In de terpentijd was al het land boezemland, er waren nog geen polders en dijken, water kon overal vrij in en uit stromen. Door het droogleggen van veenmoerassen begon de bodem te dalen en hadden overstromingen vrij spel. Het werd noodzakelijk het land met dijken te beschermen. Tegenwoordig zijn boezemlanden heel zeldzaam geworden in ons land van polders, dijken en gemalen. Ze zijn belangrijk voor soorten die afhankelijk zijn van natte graslanden en regelmatige overstroming nodig hebben.

Keywords: Boezemland, Snitsermar, Sneekermeer, Onbeschermd, Overstromen, Overstroming, Terhorne, Terherne, Luciferbos

Fryslansite ©Hendrik van Kampen