Afslag van Boezemland aan het Sneekermeer

Afslag van Boezemland

Als door bodemdaling grote plassen water te lang op het land blijven staan, kunnen de plassen uitgroeien tot permanente meren. De golfslag van het water kan gemakkelijk grip krijgen op de onbeschermde oevers. Daardoor kan flinke erosie optreden. Het Sneekermeer, waar deze foto is gemaakt, is op deze manier ontstaan. Aan het meer zijn nog enkele boezemlandjes te vinden waar je dit proces kan zien.

Keywords: Boezemland, Afslag, Oever, Erosie, Sneekermeer, Snitsermar, Terhorne, Terherne

Fryslansite ©Hendrik van Kampen