PijlNaar de thumbnails

Boezemland aan het Sneekermeer

Boezemland aan het Sneekermeer

Boezemland is buitendijks land, het is nooit ingepolderd. Vroeger was al het land boezemland, er waren nog geen polders en dijken, water kon overal vrij in en uit stromen. Door het droogleggen van veenmoerassen begon de bodem te dalen en hadden overstomingen vrij spel. Het werd noodzakelijk het land met dijken te beschermen. Tegenwoordig zijn boezemlanden heel zeldzaam geworden in ons land van polders, dijken en gemalen.

Keywords: Boezemland, Snitsermar, Sneekermeer, Onbeschermd, Overstrommen, Overstroming, Terhorne, Terherne

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen