Bodemdaling in Winterpolder aan het Sneekermeer

Bodemdaling in een polder

Vanaf de 15e eeuw wordt, met behulp van windmolens, het actief leegpompen van polders mogelijk. Nu konden de polders ook in de Winter droog worden gehouden en spreken we van een Winterpolder. Als een polder het hele jaar droog blijft, gaan veenbodems sneller oxideren en neemt de bodemdaling toe. Op de foto is goed te zien dat het land na één of twee eeuwen bemalen al aanmerkelijk lager ligt dan het water in het meer.

Keywords: Sneekermeer, Snitsermar, Terkaple, Polder, Winterpolder, Polderdijk, Veenweide, Actief, Bemalen, Droog, Pompen, Bodemdaling, Waterbeheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen