Sint-Martinuskerk, Boazum

De Sint-Martinuskerk van Boazum is gebouwd in de 12e eeuw. In het middeleeuwse gewelf van het apsis zijn bij een restauratie in 1941 fresco's uit de 13e eeuw tevoorschijn gekomen. Centraal is een jonge baardloze Christus zittend afgebeeld in een bijzondere vierpas omlijsting (Majestas Domini). De omlijsting is mogelijk symbolisch voor de verspreiding van het Christendom over de vier windstreken. Naar een visioen dat Johannes beschrijft in het boek van de openbaring, is de Christusfiguur omringd door vier dieren die staan voor de vier evangelisten: Johannes, Lucas, Marcus en Matteüs. Links van Christus staan twee figuren. Waarschijnlijk zijn dit Johannes (op blote voeten) en Maria. De afbeelding rechts kan Sint-Martinus zijn, naamgever van de kerk. Een tweede figuur rechts is niet meer zichtbaar. De conditie van de fresco's is zorgelijk, langzaam bladderen er delen van de kalk af. Randolph Algera en de Italiaanse specialist Caterina Manisco werken aan een plan voor de restauratie.


Keywords: Fryslân, Boazum, Terpdorp, Sint-Martinuskerk, Middeleeuwen, Interieur, Fresco, Dertiende, 13e, Eeuw, Koor, Absis, Apsis, Lichtval, Sfeervol, Licht, Hagioscopen

Bron:
De Majestas Domini in de Ned. Herv. Kerk te Boazum
- 1977 Wantje Fritschy

www.art-decor.nl/heerenveen-nederland/nieuws-art-decor
- Website van de restaurateur: zoekterm: Boazum

Kerk Boazum, koor met fresco's

Fryslansite ©Hendrik van Kampen