Boazum

Boazum

Boazum lig zuidelijk van Weidum op de oeverwal van de Middelzee. De voormalige zeearm was hier smal maar verbreedde zich weer naar het zuidwesten. Ten noorden van Boazum, bij Raerd, is de Middelzee in de 11e eeuw afgedamd waardoor het dorp verder van zee kwam te liggen. Boazum heeft een van de oudste kerken van Fryslân, de Sint-Martinuskerk. Het oudste deel is het halfronde in de 12e eeuw gebouwde apsis en koor. Daarna is het schip gebouwd waarbij het koor is verhoogd. De toren is uit de 13e eeuw. Bij een restauratie in 1941 zijn in het koor 13e eeuwse fresco's aangetroffen.

Keywords: Boazum, Middelzee, Oeverwal, Sint-Martinuskerk, Twaalfde, 12e, Eeuw, Apsis

Fryslansite ©Hendrik van Kampen