Boalserter Feart, Bolwardertrekvaart bij Spyk

Boalserter Feart bij Spyk

Kanovaren in de Boalserter Feart (Bolwardertrekvaart) bij Spyk, in de omgeving van Hinnaard. De Trekvaart was belangrijk in het transport van personen en goederen van voor de twintigste eeuw. Langs de vaart loopt een jaagpad, waar vanaf paarden of personen met behulp van een touw een schip konden voorttrekken. De Boalserter Feart loopt slingerend van Boalsert (Bolsward) naar het noordoosten waar hij uitkomt in het van Harinxma kanaal. De vaart is in 1638 samengesteld uit verschillende stukken vaarwater, waarbij vermoedelijk ook kreekrestanten zijn gebruikt.

Keywords: Boalserter Feart, Bolwardertrekvaart, Spyk, Hinnaard, Hennaard, Littenseradeel, Trekvaart, Jaagpad, Kanovaren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen