Stadhuis van Boalsert

Het voormalige stadhuis van Boalsert is gebouwd in de 17e eeuw en wordt toegeschreven aan Jacob Gysbert, er zijn ook mensen die daaraan twijfelen. In 2019 moest de toren met spoed worden gerestaureerd omdat deze ernstig was aangetast door de Bonte Knaagkever. De toren is in zijn geheel van het gebouw getakeld en in 2021 weer terug geplaatst.

Het stadhuis staat op de hoek van de Jongemastraat en Dijlakker (een stukje dat Wipstraat heet), de kaden van de gracht zijn nog zichtbaar, in het water staan palen met witte koppen. Het imposante gebouw staat aan de rand van de terp waar ook de Broerekerk op staat. Het water liep vroeger verder door naar rechts waar het in de Marneslenk uitkwam maar dat deel is al vroeg gedempt. De terp was in de jaren na het ontstaan flink uitgegroeid en besloeg een groot oppervlak. Op de oeverwal van de Marneslenk lag een langwerpige terpstructuur langs het water met een uitstulping naar het noorden. De uitstulping aan de terp ligt half onder het stadhuis en het Raadhuisplein dat er achter ligt. Op de foto is de helling van de terp goed te zien. Ten behoeve van de bouw van een Cultuurhistorisch Centrum op het Raadhuisplein en het plaatsen van een fontein op het plein voor de Broerekerk moesten er in 2018 archeologische opgravingen worden gedaan. Het onderzoek aan de terp heeft veel informatie opgeleverd over de ontstaansgeschiedenis van Boalsert.


Keywords: Bolsward, Stadhuis, Jacob Gysbert, 17e eeuw, Rijksmonument 9836, Blauwe, Lucht, Vogel

Het rijk versierde stadhuis van Bolward

Fryslansite ©Hendrik van Kampen