Martinikerk

De gotische Martinikerk is een van oorsprong rooms-katholieke kerk. Hij is gebouwd tussen 1446 en 1466 ter vervanging van een oudere tufstenen kerk. Bij een restauratie in 1955 zijn daarvan de restanten aangetroffen. De kerk staat op de meest noordelijke van drie terpen van waaruit Boalsert is ontstaan. De terp is te dateren in de Late IJzertijd - Romeinse Tijd. In de middeleeuwen was de Martinikerk een decanaatskerk in Westergo. Boalsert was al in de 11e eeuw een belangrijk kerkelijk centrum. Er waren meerdere kloosters: een Minderbroederklooster, Bagijnenklooster en het Witherenklooster. In 1455 kreeg Boalsert officieel stadsrechten maar mogelijk al in de 11e eeuw bezat het muntrecht zoals uit de vondsten van vroege munten is gebleken.

In 1580 is de kerk in reformatorische handen over gegaan en werden muurschilderingen wit gekalkt. Deze werden tussen 1937 en 1955 herondekt. Helaas zijn de schilderingen bij het verwijderen van de kalklaag door een gebrekkige techniek beschadigd. De schilderingen zijn door I.T. Halbertsma gerestaureerd waarbij hij de opdracht had gekregen zo weinig mogelijk aanvullingen bij te schilderen.


Keywords: Bolsward, Martinikerk, Pseudobasiliek, Ingangsportaal, Toren. Decanaat, Westergo, Terp, Sint Maarten, Reformatie, Rijksmonument 9812

Zuidelijk portaal en toren van de Martinikerk in Bolsward

Fryslansite ©Hendrik van Kampen