Het gemeentehuis van Bolsward gezien vanaf het Marktplein

Boalsert, Marktstraat

De Markstraat gezien vanaf het Marktplein. De gracht is ontstaan uit een waterbouwkundige ingreep in de vroege geschiedenis van Boalsert. De stad lag op terpen op de plek waar een zijgeul (de oer-Dijlakker) in de Marneslenk uitkwam. In de 10e eeuw werd tijdens de aanleg van een ringdijk rond het gebied, een deel van de Marneslenk bedijkt. Boalserd kwam daarmee binnen de Moederpolder Hartwert-Wytmarssum te liggen. De oer-Dijlakker werd afgesloten en het water moest voortaan door een sluis naar de Marneslenk. Om de vaarverbinding naar de Dijlakker en de afwatering te verbeteren werd de Wytmarsumerfeart gegraven. De gedeeltelijk gedempte gracht op de foto is een restant van de verbinding tussen deze vaart en de Dijlakker.

Keywords: Friesland, Fryslân, 11, Elf, Steden, Bolsward, Gemeentehuis, Toren, Appelmarkt, Marktstraat, Marktplein, Herfst, Zon

Fryslansite ©Hendrik van Kampen