Boalsert, Grootzand

Boalsert, Grootzand

Als je vanaf het Marktstraat naar rechts kijkt, dan zie je het Grootzand (in de vorige foto zie je het Zonlicht daar op straat vallen). Na bedijking en inpoldering van de Marneslenk moest de sluis van de polder Hartwert-Wytmarssum worden verlegd. Daarvoor werd de gracht van het Grootzand aan de westkant van de Hoogstraatterp gegraven en kwam de sluis te liggen aan het eind van de gracht. Met deze ingreep kwam het binnenwater van Boalsert in verbinding met de Wijmerts (richting Drylts) en de Workumertrekvaart. De terpen waarop Boalsert is ontstaan en de Hoogstraat liggen vanuit deze foto bekeken links. Het bruggetje over de gracht is de toegang tot de Hoogstraat.

Keywords: 11, Elf, Steden, Bolsward, Grootzand, Gracht, Herfst, Tegenlicht, Zon, Geschiedenis, Waterbeheer, Verbinding, Boezem

Fryslansite ©Hendrik van Kampen