Gasthuiskerk Boalsert

Gasthuiskerk Boalsert

De Gasthuiskerk is de voormalig Gereformeerde kerk van Boalsert. Het gebouw met een zakelijk expressionistische architectuur werd in 1929 gebouwd naar ontwerp van Ane Nauta en J.H. van der Veen. Na het samengaan van de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk Nederland is het een kerk van de PKN-gemeente in Bolsward (PKN = Protestantse Kerk in Nederland).

Keywords: Bolsward, Gereformeerd, Kerkgebouw, Ane Nauta, J.H. van der Veen, 1929, Zakelijk expressionisme, Fusie, Kerkgenootschappen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen