Zicht op de Kleine Dijlakker en de toren van de Martinikerk in Bolsward

Kleine Dijlakker met Martinikerk

In 2018 zijn in het centrum van Boalsert twee archeologische opgravingen uitgevoerd. Bouwwerkzaamheden op de terp maakten dat noodzakelijk. De ontstaansgeschiedenis van de stad kan dankzij het onderzoek nu worden geplaatst in de late ijzertijd-Romeinse tijd. De stad is ontstaan op de noordelijke oeverwal van de Marneslenk. Vanuit het noorden kwam een kleine geul in de Marneslenk uit. Die zijtak kan worden gezien als de oer-Dijlakker. Aan de Marneslenk lagen twee terpen waar de zijtak tussendoor liep, één derde terp lag wat verder naar het noorden. Op de foto kijken we noordwaarts over de zijtak die tegenwoordig tussen twee kaden ligt, de Kleine- en Grote Dijlakker, achter de huizen de toren van de Martinikerk die op de noordelijke terp staat.

Keywords: Bolsward, Ontstaan, Dijlakker, Kwelderslenk, Terp, Toren, Martinikerk, Kade, Gracht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen