Bolsward, Broereplein met Broerekerk

Broereplein met Broerekerk

De Broerekerk is een kloosterkerk uit 1281 van de Minderbroeders. De kerk staat op een terp op de oeverwal van de Marneslenk, aan de oostzijde van een zijtak, de oer-Dijlakker. De terp was bewoond in de vroege middeleeuwen, mogelijk al in de Romeinse tijd. Rond de kerk bevond zich tot aan de reformatie een klooster met een flink stuk grond. Het klooster werd in 1580 afgebroken maar de kerk bleef behouden. Op 8 mei 1980 werd de kerk door brand verwoest, alleen de buitenmuren bleven staan. Men besloot dit zo te laten. De muren van de kerk hadden echter te veel te lijden van blootstelling aan de buitenlucht. In 2006 kreeg de kerk daarom een glazen overkapping, naar ontwerp van architect Jelle de Jong.

Keywords: Broerekerk, Bolsward, Minderbroeders, Kloosterkerk, Terp, Brand, Rijksmonument 9807, RuÔne, 11 Fountains, Vleermuis, Johan Creten, BelgiŽ

Fryslansite ©Hendrik van Kampen