Broerekerk Boalsert

Broerekerk Boalsert

Ook andere kloosterordes dan de CisterciŽnzers waren actief in Frysl‚n. De Broerekerk is mogelijk tegen het einde van de 13e eeuw gebouwd als kerk bij het klooster van de Franciscanen of Minderbroeders. Franciscus van Assisi had bij de stichting van zijn broederschap voor ogen dat de "mindere broeders" iedereen zouden beschouwen als hun meerderen, ultime nederigheid dus. In de Middeleeuwen is de orde in meerdere fracties uiteengevallen. Het klooster is na de reformatie afgebroken, de kerk werd protestants. De huidige paus noemt zich Franciscus als eerbetoon aan Franciscus van Assisi.

Keywords: Boalsert, Broerekerk, Franciscanen, Kloosterkerk, RuÔne, Monument

Fryslansite ©Hendrik van Kampen