Kloosterterp Bloemkamp

Kloosterterp Bloemkamp

Bij het terpdorp Hartwert is vanuit Klooster Klaarkamp is in 1191 Klooster Bloemkamp gesticht. Het klooster lag op de terp in het midden van de foto. Zichtbaar zijn twee boerderijen die tegenwoordig op de terp staan, in de voorgrond loopt de Kloostervaart. Al sinds de 10e eeuw werden stukken land in Frysl‚n bedijkt. Het dorp Hartwert lag toen al in een bedijkte polder. Woeste gronden waren volgens de kerk heidens en moesten ontgonnen worden, het klooster werd daarom buitendijks op een terp gebouwd. Vanuit Bloemkamp is veel aan landaanwinning en het inpolderen van de Middelzee gedaan. De hoogteverschillen van de Middelzee en enkele voormalige slenken zijn nog goed in het omringende landschap te herkennen.

Keywords: Hartwert, Klooster, Bloemkamp, Floridus Campus, Oldeklooster, CisterciŽnzers, Terp, Kloosterterrein, Boerderijen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen