PijlNaar de thumbnails

Bodemvondsten van klooster Bloemkamp

Bodemvondsten

Rond het voormalige klooster Bloemkamp is vanuit het kleine dorp Hartwert een wanderoute uit gezet. Je loopt over dijken, langs de kloostervaart en dwars door de weilanden. Door boeren worden tijdens het bewerken van het land nog wel eens restanten van het klooster aangetroffen. Op 4 informatiepanelen langs de route is veel te lezen over Hartwert en het klooster. Op één daarvan, langs de kloostervaart, wordt je gewezen op de goed zichtbare hoogteverschillen in het landschap.

Keywords: Hartwert, Oldeclooster, Wandelroute, Bodemvondsten, Kloostermoppen, Potscherven, Bloemkamp

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen