Bodemvondsten van klooster Bloemkamp

Bodemvondsten

Rond het voormalige klooster Bloemkamp is vanuit het kleine dorp Hartwert een wanderoute uit gezet. Je loopt over dijken, langs de kloostervaart en dwars door de weilanden. Het klooster is na de reformatie afgebroken. Tijdens het werk op het land worden door boeren nog wel eens restanten aangetroffen. Op 4 informatiepanelen langs de route is veel te lezen over Hartwert en het klooster. Op één daarvan, langs de kloostervaart, wordt je gewezen op de goed zichtbare hoogteverschillen in het landschap.

Keywords: Hartwert, Oldeclooster, Wandelroute, Bodemvondsten, Kloostermoppen, Potscherven, Bloemkamp

Fryslansite ©Hendrik van Kampen