PijlNaar de thumbnails

de Buorren Bitgum (Beetgum)

Bitgum, Beetgum

Bitgum ligt vanuit Ingelum gezien wat verder naar het noordwesten. Het dorp is ontstaan op een terp uit het begin van de jaartelling. Bitgum ligt als het ware op een knooppunt van kwelderwallen. Met Ingelum, Bitgummole, Berltsum, Wier en Minnertsga ligt het op de oeverwal langs de voormalige Middelzee. Het oostlijke liggende Bitgummole is als buurtschap van Bitgum rond 1620 is ontstaan. In 1963 is het een zelfstandig dorp geworden. Vanuit Bitgum lopen twee kwelderwallen het binnenland in, één naar het zuidwesten, de Greidhoeke in. Op die wal liggen de dorpen: Menaam, Dronryp, Baaium en Winsum (zie blokje Greidhoeke). De tweede kwelderwal loopt naar het westen met de dorpen Slappeterp, Peins en Skalsum.

Keywords: Bitgum, Beetgum, Buorren, Terpdorp, Westergo, Bouwhoek, Kwelderwal, Middelzee

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen