Buorren Berltsum, Berlikum

Buorren Berltsum, Berlikum

Het volgende dorp dat we tegenkomen op de oeverwal van de Middelzee is Berltsum. Het dorp is aan het begin van de jaartelling ontstaan als terpdorp, aan de monding van de Ried. De Ried was een belangrijke slenk die noordelijk van Harns (Harlingen) begon en doorliep tot aan de Middelzee. Zuidelijk langs de slenk ligt een kwelderwal waarop Berltsum zich richting het westen heeft ontwikkeld tot een langwerpig dorp. De oudste bebouwing ligt rond de Buorren (foto). Andere dorpen op deze kwelderwal zijn, van oost naar west: Klooster Anjum, Rie, Boer en Doanjum. Dan is er een onderbreking, verder westelijk ligt nog een stukje met Foarryp en Winaam.

Keywords: Berltsum, Berlikum, Buorren, Terpdorp, Handelsplaats, Westergo, Bouwhoek, Kwelderwal, Ried, Middelzee

Fryslansite ©Hendrik van Kampen