Spoor dat is achtergelaten door een foeragerende Bergeend

Foerageerspoor van een BergeendKeywords:

Fryslansite ©Hendrik van Kampen