PijlNaar de thumbnails

Bears, Beers

Bears (Beers)

De oeverwal langs de voormalige Middelzee is niet overal even breed. Daar waar slenken in zee stroomden kon de wal landinwaarts hoger opslibben. Bears ligt op zo'n breder stuk wat verder landinwaarts.

Keywords: Bears, Terpdorp, Uniastate, Gras, Weiland, Koeien, Grazen, Wolken, Schaduw, Licht

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen