Bears, Beers

Bears (Beers)

De oeverwal langs de voormalige Middelzee is niet overal even breed. Daar waar slenken in zee stroomden kon de wal landinwaarts hoger opslibben. Bears ligt op zo'n breder stuk wat verder landinwaarts. De foto is gemaakt vanaf de voormalige zeedijk langs de Middelzee die in de 11e eeuw over de kwelderwal is aangelegd.

Keywords: Bears, Terpdorp, Uniastate, Gras, Weiland, Koeien, Grazen, Wolken, Schaduw, Licht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen