Desert pavement uit het Weichselien op het BalloŽrveld

Desert pavement op het BalloŽrveld

De keileemlaag die in het Saalien is ontstaan, is op sommige plaatsen tijdens het Weichselien weer verstoven. In het Weichselien was het koud maar er lag geen ijs, stormen geselden het landschap. De kleine deeltjes in het keileem verplulverden en verstoven, de steentjes bleven liggen. Zo'n laag uitgestoven steentjes noemt men een Desert pavement. Na het Weichselien is de laag steentjes overgroeid en weer ondergestoven. In de 18e en 19e eeuw is door afplaggen en te intensive begrazing het vegetatiedek verstoort en kon het zand nogmaals gaan verstuiven. De laag steentjes is opnieuw aan de oppervlakte komen te liggen.

Keywords: BalloŽrveld, Desert pavement, Weichselien, Stenen, Poolwoestijn, Uitstuiven, Erosie, Roofbouw, Oppervlakte

Fryslansite ©Hendrik van Kampen