PijlNaar de thumbnails

Desert pavement uit het Weichselien op het BalloŽrveld

Desert pavement op het BalloŽrveld

De keileemlaag die in het Saalien is ontstaan, is op sommige plaatsen tijdens het Weichselien weer verstoven. In het Weichselien was het koud maar er lag geen ijs, stormen geselden het landschap. De kleine deeltjes in het keileem verplulverden en verstoven, de steentjes bleven liggen. Zo'n laag uitgestoven steentjes noemt men een Desert pavement. Na het Weichselien is de laag weer ondergestoven maar tijdens recente verstuivingen, ontstaan door roofbouw (zie Esdorpenlandschap) is hij weer aan de oppervlakte komen te liggen.

Keywords: BalloŽrveld, Desert pavement, Weichselien, Stenen, Poolwoestijn, Uitstuiven, Erosie, Roofbouw, Oppervlakte

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen