PijlNaar de thumbnails

de Baggeraar, Janno Petter - Dwarsgracht

Standbeeld "de Baggeraar" van Janno Petter - Dwarsgracht (Giethoorn)

In 1751 kwam de Gieterse methode naar Fryslân. Bij de Gieterse methode wordt gebruik gemaakt van de baggerbeugel, een soort net aan een lange stok. Hiemee kan het veen, op een diepte van meer dan twee meter onder water, van de bodem worden getrokken. Het natte veen werd op stroken land gelegd om in te dikken, tussendoor een aantal keer aangestamp en na een week gesneden tot turven. Die moesten weken drogen tot dat ze konden worden gestapeld in luchtige ronde hopen om verder te drogen.

Keywords: Laagveen, Natte, Vervening, Gieterse, Methode, Slagturven, Giethoorn, Dwarsgracht, Standbeeld, Brons, Janno Petter, Baggerbeugel, Net

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen