de Baggeraar, Janno Petter - Dwarsgracht

Standbeeld "de Baggeraar" van Janno Petter - Dwarsgracht (Giethoorn)

In 1751 kwam de Gieterse methode naar Fryslân. Bij de Gieterse methode wordt gebruik gemaakt van de baggerbeugel, een soort net aan een lange stok. Hiemee kan het veen, tot een diepte van meer dan twee meter onder water, van de bodem worden getrokken. Het natte veen werd op stroken land gelegd om in te dikken, tussendoor een aantal keer aangestamp en na een week gesneden tot turven. Die moesten weken drogen totdat ze in luchtige ronde hopen konden worden gestapeld om verder te drogen.

Keywords: Laagveen, Natte, Vervening, Gieterse, Methode, Slagturven, Giethoorn, Dwarsgracht, Standbeeld, Brons, Janno Petter, Baggerbeugel, Net

Fryslansite ©Hendrik van Kampen