Baaium

Baaium (Baijum)

Als we over de kwelderwal van Dronryp verder naar het zuiden gaan komen we bij Baaium. Het dorp is veel kleiner dan Menaam, Dronryp en Winsum, de andere dorpen op de kwelderwal. De van oorsprong middeleeuwse kerk is van 1865 tot 1876 in stappen vervangen door een nieuwe. In de omgeving van Baaium lag van 1186 tot 1600 een klooster van de Norbertijnen. De foto is gemaakt van het speelveld dat aan de Foarstreek ligt.

Keywords: Baaium, Terpdorp, de Foarstreek, Oeverwal, Kwelderwal, Klooster, Premonstratenzers, Norbertijnen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen