De Arumer Feart (Arumervaart)

De Arumer Feart (Arumervaart)

Arum is een terpdorp met een grote terp. Mogelijk heeft het dorp zich ontwikkeld vanuit een iets oostelijker gelegen oudere terp bij Baarderburen. Archeologische vondsten in beide terpen wijzen in die richting. Na de afsluiting van de Marneslenk heeft de bebouwing zich ontwikkeld langs de Arumer Feart.


Keywords: Arum, Arumer Feart, Arumervaart, Ontwikkeling, Dorp, Vroege bebouwing

Fryslansite ©Hendrik van Kampen