Nevelig moerasbos rond het AnloŽrdiepje

Burgvallen

Een laaglandbeek stroomt van nature niet bevallig meanderend door bloemrijke graslanden, die situatie is ontstaan door menselijk ingrijpen. Hoe een natuurlijke beek er uit ziet is afhankelijk van de omstandigheden. Bij een venige bodem stroomt het water onzichtbaar in een doorstroommoeras, liggen de zandlagen niet te diep, dan ontwikkeld zich een elzenbroekbos rond de beek. Op historische kaarten is te zien dat honderd jaar geleden in dit gebied graslanden met boomwallen lagen. Op een of andere manier is een hoekje vergeten zodat het elzenbroekbos tot ontwikkeling kon komen. Daarmee krijgen we een indruk hoe het oerlandschap rond een beek er uit kan hebben gezien.

Keywords: Drentsche, Aa, AnloŽrdiepje, Burgvallen, Alluviaal, Bos, Nevel, Voorjaar, Ochtend

Fryslansite ©Hendrik van Kampen