Ameland, Zoute Weide en Kooioerdstuifdijk

Zoute Weide en Kooioerdstuifdijk

Op de foto: links de Zoute Weide, rechts (met fietspad) de stuifdijk tussen de Kooiduinen en de Oerderduinen. Voor de afsluiting met de Kooi-Oerd stuifdijk tussen 1882 en 1893, maakte de Zoute Weide deel uit van een washover die tussen beide duingebieden lag. Zeewater van de Noordzee kon bij storm naar de Waddenzee stromen. Ameland bestond uit drie eilanddelen: Ballum/Hollum, Nes/Buren en het Oerd. Op het Oerd lagen ook nog 2 dorpjes, Oerd en Oosthuizen, in de 17e eeuw zijn ze verlaten omdat de wateroverlast bij storm onhoudbaar werd. Op de overgang tussen de Waddenzee en de Zoute Weide ligt een lage basaltdijk die de kwelder tegen afslag beschermd. De slenken in de kwelder hebben nog wel een open verbinding met de Waddenzee.

Keywords: Zoute, Weide, Neerlands, Reid, Kievitsplak, Kwelder, Slenken, Kooioerdstuifdijk, Oerd, Oosthuizen, Verlaten, Storm, Zee

Fryslansite ©Hendrik van Kampen