Tromppad door de Hollumer Duinen

Tromppad door de Hollumer Duinen

Langs de eilandkop van Ameland, aan het westerstrand, loopt het Borndiep. Tussen Ameland en Terscheliing door, stroomt hier 2 maal per dag het getij tussen Waddenzee en Noordzee heen en weer. Er staat een sterke stroming, de kust wordt te stijl met af en toe Strandval tot gevolg. Op de eilandkop lag ooit het dorpje Sier. In 1730 werd het verlaten vanwege de oprukkende duinen. Sporen van het dorp kwamen in 1950 aan het strand tevoorschijn. 50 jaar later is het gebied waar het dorp lag in zee verdwenen. Ondanks versterkende maatregelen blijft de situatie hier lastig. Door de iets noorderlijke liggende Hollumer Duinen loopt het mooi slingerende Tromppad, een leuke route om op het westelijke strand te komen.

Keywords: Eilandkop, Ameland, Hollumer, Duinen, West, Borndiep, Afslag, Erosie, Kust, Tromppad

Fryslansite ©Hendrik van Kampen