Stuifduintjes op het Strand van Hollum

Stuifduintjes op het Strand van Hollum

Op de noordwestelijke kop van een Waddeneiland kan het strand heel breed worden. Zand wordt afgezet in de buitendelta, waar de sterke stroming van het zeegat afneemt. Een zandbank uit de buitendelta kan op de kop van het eiland aanlanden en een strandhaak vormen. Aan één kant is de strandhaak open, tussen het oude strand en de haak vormt zich een getijkom. Na verloop van tijd versmelt de strandhaak met het strand, het zand wordt door de overheersende stroming naar het oosten getransporteerd en het brede strand wordt weer smaller. Dit is een cyclisch proces met een periode van 50-60 jaar. Tijdens de fase dat het strand breed is en hoog wordt opgestoven, kunnen gebieden met stuifduintjes ontstaan. Het strand wordt een met planten begroeid Groen Strand.

Keywords: Ameland, Strand, Breed, Strandhaak, Wind, Stuifzand, Duinvorming, Groen, Strand

Fryslansite ©Hendrik van Kampen