Ameland, Slenk tussen Nes en Ballum

Ameland, Slenk tussen Nes en Ballum

Westelijk van Nes ligt een duinboog met daarachter de dorpen Ballum en Hollum. De natuurlike situatie is vastgelegd op een kaart uit 1731 van Pieter de la Rive, Atlas Hattinga III. Tussen beide dorpsbieden lag een grote washovervlakte met een slenk die vrijwel tot aan het strand liep. Tijdens storm kon over de vlakte water uit de Noordzee naar de Waddenzee stromen. Halverwege de 19e eeuw werden de duinen van Nes/Buren met die van Ballum/Hollum verbonden met een stuifdijk waarmee de washover was afgesloten. Op een kaart van Eekhoff uit 1854 is de dijk aangegeven als Helmdijk, tegenwoordig is hij bekend onder de naam: Môldiek of Möchdijk. Pas in 1929 werd het restant van de Slenk afgesloten bij de voltooiing van de zeewerende dijk langs de Waddenkust.

Keywords: Ameland, Slenk, Duinboog, Nes, Ballum, Washover, Natuurlijk, Eiland, 1731, Môldiek, Möchdijk, 1854, Stuifdijken, Zeedijk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen