Ameland, uitzicht vanaf de Blinkert over de Kwelder en Oerderduinen

Oerderduinen en Kwelder

Een tweede foto vanaf de Oerder Blinkert, het hoogste duin van Ameland. Linksonder zien we nog een stukje van de Oerderduinen, links en verder naar achter ligt de kwelder van Ameland. Helemaal achter aan het eiland links zie je ook nog wat duinen liggen. Dat is de interessante gekerfde zeereep van de Hon, een gebied waar de natuur volledig vrij spel heeft. Bij stormvloed kan hier nog water vanuit de Noordzee over het eiland naar de Waddenzee stromen. Op de horizon zie je Schiermonnikoog met links de twee vuurtorens en centraal in de foto de veerbootterminal.

Keywords: Ameland, Overzicht, Oerderduinen, Kwelder, Hon, Dynamiek, Natuurlijke, Processen, Duinvoming, Slenken, Getij

Fryslansite ©Hendrik van Kampen