Het Oerd

Het Oerd

Een foto vanaf de Oerder Blinkert, met 24 meter het hoogste duin van Ameland. We kijken in westelijke richting naar het Oerd. Het Oerd is een natuurgebied maar ook de plaats waar ooit een dorpje lag. Op de kaart van Ameland uit 1731 van Pieter de la Rive, Atlas Hattinga III, staat in de zuidwesthoek van het duingebied nog één huisje ingetekend.

Keywords: Ameland, Oerd, Oosthuizen, Bewoond, Verlaten, Gebied, Natuurgebied, Duinen, Vochtige, Duinvalleien, it Fryske Gea

Fryslansite ©Hendrik van Kampen