Ameland, Sint-Magnuskerk Hollum

Ameland, Sint-Magnuskerk Hollum

De Sint-Magnuskerk van Hollum is de oudste kerk van Ameland. Tijdens de restauratie in de jaren 1970-'72 zijn onder de kerk resten van drie voorgangers aangetroffen. Van de eerste kerk is alleen een fundament aangetroffen. Men gaat er vanuit dat hierop een houten kerkje uit de 10e eeuw heeft gestaan. De tweede kerk was een tufstenen kerk uit de 12e eeuw, waarschijnlijk zonder toren. In de 13e eeuw is een bakstenen toren aangebouwd. De derde kerk was een gotische kerk die tegen de oude toren was aangebouwd, de kerk had een transept. De huidige kerk is veel langer dan zijn voorgangers en is gebouwd in de 15e eeuw. In 1569 is hij door de Watergeuzen verwoest, in 1678 is de kerk hersteld. De vraag blijft hoe de tussenliggende tijd werd overbrugd.

Keywords: Ameland, Hollum, Kerk, 1970, Restauratie, Opgraving, Onderzoek, 3, Voorgangers, Geschiedenis, Gietplaats, Klok, Toren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen