Ameland, overzicht van het Ballummerstrand

Overzicht van het Ballummerstrand

Overzicht vanaf een duintop aan het Ballummerstrand toont de situatie met de strandhaak op het Groene Strand van Ameland. Op 1 km afstand is de branding zichtbaar, hij slaat tegen het hoge restant van de strandhaak. Aan de binnenrand is duinvorming. De natte vlakte is de bodem van de getijkom waar via een smalle drainagegeul alleen nog met vloed zeewater in kan komen. De bodem in de getijkom is verrijkt met slib, er hebben zich algenmatten gevormd en er kunnen verschillende soorten planten groeien. Vooraan ligt een iets hogere zoete zone waar Riet groeit. De foto is gemaakt op 14-11-2022 om 14:40. De waterhoogte was op dat moment 34cm boven NAP. Hoogwater was die dag 70cm boven NAP om 12:45. (voor meer strandhaak, zie foto Pl.3 Schiermonnikoog)

Keywords: Ameland, Ballummerstrand, Groen, Strand, Strandhaak, Getijkom, Drainagegeul, Slib, Algenmatten, Verzoeting, Plantengroei, Vegetatie

Fryslansite ©Hendrik van Kampen