Jonge duinen vormen een nieuwe zeereep aan de westkant van Ameland

Jonge zeereep op het Groene Strand

In het rustige water van de getijkom achter een strandhaak wordt slib afgezet dat de bodem verrijkt. Hierdoor krijgt plantengroei een grotere kans. Als een keten stuifduintjes hoog genoeg opstuift kan er een nieuwe zeereep ontstaan. Het strand achter de duintjes raakt ingesloten, het komt buiten de invloed van het getij te liggen. Door regenwater en kwel vanuit het binnenland krijgt het millieu de kans te verzoeten. Op de afgesloten strandvlakte ontstaat een moerasachtige vegetatie met Riet en soorten van natte Duinvalleien. Op het strand van Ameland heeft zich de afgelopen jaren een dergelijke zone ontwikkeld op het zeer brede strand achter een aangelande strandhaak.

Keywords: Ameland, Stuifduinen, Opgestoven, Zeereep, Invloed, Getij, Verzoeting, Ingesloten, Strandvlakte

Fryslansite ©Hendrik van Kampen