Algenmatten en Pionierbegroeiing op het Groene Strand van Ameland

Groen Strand met Algenmatten en pionierbegroeiing

Een kijkje op de strandvlakte in de getijkom van het Groene Strand. Op de met slib verrijkte zandgrond groeien algenmatten die het zand vastleggen. De hoeveelheid organische stoffen in de bodem neemt toe (bemesting), waardoor meerdere soorten een plekje kunnen vinden. De soorten zijn vanaf de foto niet met zekerheid te determineren maar voor enkele durf ik wel een uitspraak te doen, dat zijn: Gewoon Kweldergras, Zeepostelein, Biestarwegras en Heen.

Keywords: Ameland, Groen, Strand, Getijkom, Silb, Algenmatten, Vastleggen, Zand, Organische, Stof, Bemesting, Begroeiing

Fryslansite ©Hendrik van Kampen