Amelander strand met booreiland

Gaswinning bij Ameland

Badgasten recreŽren op het strand van Buren met aan de horizon een booreiland. In de Noordzee boven de eilanden liggen aardgasvelden. De winning van het gas is omstreden vanwege de bedreiging van de natuur door bodemdaling in de Waddenzee. Daarnaast is het noodzakelijk om te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen die bijdragen aan de wereldwijde opwarming van het klimaat. Het booreiland op de foto boort naar gas onder de oostpunt van Ameland waardoor al bodemdaling wordt gemeten. In duinvalleien die in verbinding staan met een kwelder zijn Duindoorns en Vlieren gestroven, er ontstond kweldervegetatie door een grotere instroom van zeewater.

Keywords: Waddeneilanden, Ameland, Zon, Zee, Strand, Recreatie, Badgasten, Booreiland, Gaswinning, Fossiel, Horizon, Vervuiling, Bodemdaling, Milieu, Opwarming, Broeikaseffect

Fryslansite ©Hendrik van Kampen