Camminghastraat, Ballum, Ameland

Camminghastraat, Ballum, Ameland

Het karakteristiek Amelander huis links op de foto is Rijksmonument ID: 7649, gedateerd 1779. Rechts achterin zie je de vrijstaande klokkentoren van Ballum uit 1755. De naam van de straat is afkomstig van de adellijke familie Cammingha, die bezittingen door heel Fryslân en daarbuiten had. In het begin van de 15e eeuw kregen ze de volledige zeggenschap over het eiland. Als gevolg daarvan kon Ameland uitgroeiien tot een soort onafhankelijk mini staatje met al godsdienstvrijheid in de 17e eeuw. De Cammingha’s hadden een Stins in Ballum. De Stins groeide uit tot een grote State, die in 1828 werd verkocht voor de sloop. Vandaag de dag bevindt zich het bestuurlijke hart van Ameland nog in het relatief kleine Ballum, in het dorp staat het gemeentehuis.

Keywords: Ameland, Gemeentehuis, Ballum, Boerderij, Klokkentoren, Rijksmonument, Cammingha, Stins, State, Vrijstaat

Fryslansite ©Hendrik van Kampen