Gerrit Kosterweg, Ballum, Ameland

Gerrit Kosterweg, Ballum, Ameland

Evenals Nes hadden ook Ballum en Hollum Wierdijkjes rond het dorpsgebied, de Mieden. In de zomer kon men hooien op de Mieden. Het vee liep dan onder begeleiding van een Herder op de GrieŽn, gemeenschappelijke buitendijkse kwelders. De Mieden werden afgezet met een hek. Tijdens het stormseizoen stond het vee binnendijks op de Mieden en in de winter ging het op stal. Het wisselen is doorgegaan tot de aanleg van de zeedijk in 1915. De grond op Ameland werd vooral gebruikt voor de veeteelt, akkerbouw vond op kleine schaal plaats in o.a. de Blieke bij Hollum. Op de Cultuurhistorische kaart Frysl‚n (CHK2) worden de dorpen toch ingedeeld als Esdorpen. In het dorp Ballum vind je deze kleine Brink waar de Gerrit Kosterweg uitkomt op de Camminghastraat.

Keywords: Ameland, Ballum, Brink, Esdorp, Miede, Grie, Wierdijken. Afsluiting, Weidegang, Herder, Veeteelt

Fryslansite ©Hendrik van Kampen