Oudega, ontstaan als Streekdorp

Aldegea, Oudega

Aldegea ligt noordwestelijk van Heech. Het dorp is ontstaan als streekdorp langs een vaart. In de 20e eeuw is de bebouwing geleidelijk verplaatst naar het meer, daar heeft het dorp zich dankzij de opkomst van de watersport kunnen ontwikkelen tot Komdorp. Ten noorden van Aldegea liggen de Hemdijken die de grens met het kleilandschap markeren. In het landschap rond Aldegea ligt een groot aantal kleinere meren in een afwisselend landschap van plassen, vaarten en kleine dorpjes. Voor het verdere verhaal gaan wij naar het zuiden, richting de Gaastmar.

Keywords: Aldegea SWF, Oudega, Watersport, Toerisme, Meren, Poelen, Sloten, Vaarten, Landbouw, Weiland

Fryslansite ©Hendrik van Kampen