Aldegea, Smallingerland

Aldegea (Smallingerland)

Aldegea is een van de oudste dorpen van Smallingerland. De naam Smallingerland is afgeleid van het riviertje de Smalle Ee, van waaruit de ontginning is begonnen. Vanuit Grou kon men de rivier opvaren en vanuit de oevers werd het veen ontgonnen. Vanaf de oever is Aldegea later naar een zandkop verplaatst. Tot 1816 was het dorp de hoofdplaats van de Grietenij Smallingerland. Het bestuur zetelde in het Rechthuis, links op de foto. (De datum is afkomstig van het informatiebordje naast de ingang van het Rechthuis, in diverse bronnen worden verschillende data genoemd). Tegenwoordig is Drachten de hoofdplaats van de gemeente Smallingerland.

Keywords: Oudega, Smallingerland, Voormalige, Hoofdplaats, Buorren, Rechthuis, Rijksmonument ID: 33990

Fryslansite ©Hendrik van Kampen