Kerk Aldegea Smallingerland

Aldegea Smallingerland

Hooggelegen heidevelden vormen vaak de waterscheiding tussen twee beekdalsystemen. De Sumarreheide is de waterscheiding tussen de Kromme Ee bij Burgum en de zuidelijker gelegen Smalle Ee bij Drachten. Het dorp Aldegea is ontstaan vanuit de Smalle Ee en ligt dan ook niet meer in Tytsjerksteradiel maar in de gemeente Smallingerland. Al snel na de ontginning die vanuit de oevers van de beek begon, is het dorp naar de huidige locatie op een zandkop verplaatst. De oudste delen van de kerk dateren van 1050, vrij kort na het begin van de ontginning. In het veengebied ten zuiden van Aldegea staan op de Schotanuskaart van 1718 vele plassen ingetekend. Na de ontginning was door bodemdaling en turfwinning het landschap verdronken.

Keywords: Sint-Agathakerk, Kerk, Oudega, Aldegea, Smallingerland

Fryslansite ©Hendrik van Kampen